młotek sędziowski

Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Karczewskiej w Braniewie

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz klientów indywidulanych, podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni.

Świadczone usługi obejmują m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism sądowych oraz przedsądowych, projektów umów, reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej, jak również pomoc w zawieraniu ugód pozasądowych.

Kancelaria gwarantuje świadczenie usług na najwyższym poziomie, z zachowaniem zasad etyki zawodowej oraz zapewnia indywidualne podejście do każdego Klienta i jego sprawy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zamieszczoną na stronie.

Zachęcamy do kontaktu w celu otrzymania pomocy prawnej

Sprawy cywilne i gospodarcze

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawami o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, zasiedzenie własności nieruchomości, ochronę własności, eksmisję, zachowek. Reprezentujemy Klientów również w sprawach gospodarczych.

Sprawy cywilne
Sprawy spadkowe, rodzinne

Prawo spadkowe

Reprezentujemy Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, złożenie oświadczeń spadkowych, działu spadku.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne reguluje stosunki majątkowe i osobiste pomiędzy małżonkami oraz innymi członkami rodziny. Prowadzimy sprawy m.in. o: rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Sprawy odszkodowawcze
Sprawy rozwodowe, o alimenty

Sprawy pracownicze i z zakresu ubezpieczeń społecznych

Reprezentujemy Klientów m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub sprostowanie świadectwa pracy.

Sprawy karne i wykroczeniowe

Sprawy karne i wykroczeniowe

W sprawach karnych i wykroczeniowych reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych oraz oskarżycieli prywatnych.