Sprawy cywilne i gospodarcze

Radca prawny udziela kompleksowej pomocy prawnej m.in. w sprawach dotyczących:

  • dochodzenia roszczeń pieniężnych, w tym o zachowek,
  • zniesienia współwłasności,
  • podziału majątku wspólnego,
  • zasiedzenia własności nieruchomości,
  • ustanowienia drogi koniecznej,
  • ustanowienia służebności przesyłu,
  • ustalenia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej,
  • ochrony własności,
  • ochrony posiadania,
  • eksmisji.

adwokat