Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Radca prawny udziela kompleksowej pomocy prawnej m.in. w sprawach dotyczących:

  • rozwodu,
  • separacji,
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej,
  • ustalenia, podwyższenia i obniżenia alimentów oraz uchylenia obowiązku alimentacyjnego,
  • ustalenia kontaktów z dziećmi,
  • władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
  • wyrażenia zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka,
  • wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka,
  • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
  • ubezwłasnowolnienia.

Trzymanie w rękach serce