Sprawy karne i wykroczeniowe

Pomoc prawna obejmuje m.in.:

  • reprezentację pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych, oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym;
  • obronę oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi;
  • reprezentację skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym (m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie zezwolenia skazanemu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności).

księgi sędzia