Sprawy spadkowe

Radca prawny udziela kompleksowej pomocy prawnej m.in. w sprawach dotyczących:

  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
  • działu spadku.

klucze