Usługi prawne

Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Karczewskiej oferuje szeroki zakres usług prawnych. Świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. W ramach świadczonych usług przygotowuje wszelkiego rodzaju pisma przedsądowe i sądowe, umowy, a także reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej.

Zakres usług prawnych

W naszej ofercie znajdują się następujące usługi prawne:

  • udzielanie porad prawnych,
  • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych, pracowniczych, ubezpieczeń społecznych, karnych i wykroczeń,
  • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
  • przygotowywanie pism, statutów, regulaminów, umów oraz innych dokumentów,
  • sporządzanie opinii oraz informacji prawnych,
  • pomoc w negocjacjach,
  • windykacja należności.

Zachęcam do kontaktu celem umówienia terminu spotkania.